Chuyên mục: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

Giả Pháp Cho Xe Tăng Tốc Yếu – Poor Acceleration ” CHIP PRO 113″

Chức năng: Tăng tốc yếu. Buổi sáng chạy yếu. Galanti xe có vòng tua thấp hơn định mức, muốn tăng thêm. Khi xe kéo tải muốn tăng thêm công suất, nhưng khi không tải thì chạy đúng công suất thiết kế. Những xe bị hao xăng, dầu, muốn giảm bớt tiêu hao nhiên liệu. Thiết […]

Thiết Bị Tạo Lỗi Cảm Biến Trên Hệ Thống Điều Khiển Phun Dầu Điện Tử – Common Rail.

Thiết bị tự học điện- điện tử do ECU PRO nghiên cứu và phát triển theo nhu cầu thực tế hiện này của sự phát triển ô tô hiện nay dành cho sinh viên học sinh nghiên thực nghiệm về các hệ thống điều khiển trên ô tô. Mạch được thiết kế và lắp ráp […]

Thiết Bị Tạo Lỗi Cảm Biến Trên Hệ Thống Điều Khiển Phun Xăng Trực Tiếp GDI.

Thiết bị tự học điện- điện tử do ECU PRO nghiên cứu và phát triển theo nhu cầu thực tế hiện này của sự phát triển ô tô hiện nay dành cho sinh viên học sinh nghiên thực nghiệm về các hệ thống điều khiển trên ô tô. Mạch được thiết kế và lắp ráp […]

Thiết Tạo Lỗi Cảm Biến Trên Hệ Thống Điều Khiển Phun Xăng Điện Tử.

Thiết bị tự học điện- điện tử do ECU PRO nghiên cứu và phát triển theo nhu cầu thực tế hiện này của sự phát triển ô tô hiện nay dành cho sinh viên học sinh nghiên thực nghiệm về các hệ thống điều khiển trên ô tô. Mạch được thiết kế và lắp ráp […]

Thiết Bị Học Điện- Điện Tử – Lập Trình – Sữa chửa ECU điện Trên Ô Tô.

Thiết bị tự học điện- điện tử do ECU PRO nghiên cứu và phát triển theo nhu cầu thực tế hiện này của sự phát triển ô tô hiện nay dành cho sinh viên học sinh nghiên thực nghiệm về các hệ thống điều khiển trên ô tô. Mạch được thiết kế và lắp ráp […]

Thiết kế các ứng dụng

ECURPO cung cấp các dịch vụ công nghệ sau: 1. Cung cấp dịch vụ thiết kế phần cứng, phần mềm cho sản phẩm. 2. Cung cấp linh phụ kiện điện tử chính hãng phục vụ sản xuất số lượng lớn (Mass production) 3. Cung cấp dịch vụ sản xuất mạch in (PCB) đáp ứng được […]

Hotline: 0932798050
SMS: 0932798050 Message facebook Zalo: 0932798050