Category Archives: Khóa học sửa chữa ECU xe tải toàn diện

Khóa học chẩn đoán điện và ECU xe khách- xe tải.

Nội dung học: Các nội dung lý thuyết về các hệ thống phun dầu và ECU điều khiển động cơ: 🔶 Hệ thống điện động cơ các dòng xe tải Common rail, EUI, HEUI. 🔶 Hệ thống Immobilizer: nguyên lí chẩn đoán, lỗi. 🔶 Hệ thống ABS. 🔶 Hệ thống mạng giao tiếp: Can bus, […]

Hotline: 0932798050
SMS: 0932798050 Message facebook Zalo: 0932798050