TEST AND REAPIR ECU TOYOTA COROLA ALTIS

Purpose of the Repair ECU course:

  • How to test and repair power Supply for sensor inside ECU?
  • How to test and repair Sensor signal inside ECU?
  • How to test and repair Actuator inside ECU?
  • How to test and repair Can Bus inside ECU?

You should refer to the following link for more information:

One thought on “TEST AND REAPIR ECU TOYOTA COROLA ALTIS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0932798050
SMS: 0932798050 Message facebook Zalo: 0932798050