REPAIR ECU AUTOMATIC TRANSMISSION HYUNDAI MG 7.9.8 – SỬA ECU ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ AT MG 7.9.8

Purpose of the Repair ECU course:

  • How to test and repair power Supply for sensor inside ECU?
  • How to test and repair Sensor signal inside ECU?
  • How to test and repair Actuator inside ECU?
  • How to test and repair Can Bus inside ECU?

Các lối thường gặp trên hộp số HYUNAI KIA, hiện tượng vào số bị giật, báo đèn cá vàng. Các lỗi này ECUPRO có quy trình sử lí và các thiết bị máy móc hiện đại để xử lí các trục trặc cho khách hàng.

DTC of transmission automatic transaxle.

Body Valve:

Inner ECU:

Analysis of solenoid and sensor parameters by GDS sofware(Phân tích thông số của solenoid và cảm biến)

You should refer to the following link for more information:

You should refer to the following link for more information:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0932798050
SMS: 0932798050 Message facebook Zalo: 0932798050