PROCEDURE To TEST ECU AUTOMATIC TRANSMISSION With ECU TESTER 

CONTENT:
1.ECU CODE (mã hộp)
2.“ECU PRO” MODEL (mô hình ecu pro)
3.ECU PIN DESCRIPTION (mô tả về chân pin ecu)
4.CONNECT TO ECM/PCM TO POWER/GROUND (kết nối hộp với nguồn và
mass).
5.CONNECT TO CAN BUS OF THE ECM /PCM  TO DATA LINK CONNECTOR (DLC)(kết nối giao tiếp của EC/PCM với giắc chuẩn đoán)
6.CONNECT TO CKP /CMP SIGNAL TO “ECU TESTER” DEVICE (kết nối tín hiệu trục khuỷu/trục cam với thiệt bị ECU TESTER.
7.INSTRUCTION FOR USE OF “ ECU TESTER” DEVICE (hướng dẫn sử dung thiệt bị ECU TESTER.
8.CONNECT ACTUALTOR ( kết nối cơ cấu chấp hành )
9.CONNECT TEST SENSOR ( kết nối cảm biến)
10.SCHEMATIC DIAGRAM ( sơ đồ mạch điện sửa chữa)

Purpose of the Repair ECU course:
+ How to test and repair power Supply for sensor inside ECU?
+ How to test and repair Sensor signal inside ECU?
+ How to test and repair Actuator inside ECU?
+ How to test and repair Can Bus inside ECU?

Analysis of solenoid and sensor parameters by GDS sofware(Phân tích thông số của solenoid và cảm biến)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-90-1024x576.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-91-1024x576.png

2 thoughts on “PROCEDURE To TEST ECU AUTOMATIC TRANSMISSION With ECU TESTER 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0932798050
SMS: 0932798050 Message facebook Zalo: 0932798050