Sửa chữa ECU Hyundai COUNTY D4DD

Thiết bị giả lập cảm biến kiểm tra ecu. Các cơ cấu chấp hành như kim phun mobin. Bướm ga scv… Đi làm xe bị pan không biết kim phun hư hay không? Không biết là ECU hư hay không hư? Không biết tại sao ECU lại không phun dầu? Muốn thử cảm biến xem nó hư hay không? Muốn biết ecu hư hay không? Những thắc mắc này sẽ được giải quyết với thiết bị này sẽ giúp giải quyết các vấn đề trên?

Today i will show you all functions of ECU tester tool.
#Simulate_signal_sensor
-MAF ( MASS AIR FLOW)
-MAP ( MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE )
-ECT ( ENGINE COOLANT TEMPERATURE )
-IAT ( INTAKE AIR TEMPERATURE )
-CKP ( CRANKSHAFT POSSITION SENSOR )
-CMP ( CAMSHAFT POSITION SENSOR)
– TPS ( THROTTLE POSITION SENSOR )
– APS ( ACCELERATOR POSITION SENSOR )
– O2 SENSOR ( LAMBDA SENSOR)
– VSS ( VEHICLE SPEED SENSOR)
– HS ( HALL SENSOR)
#Simulate_actuator
-EGR SOLENOID VALVE
-CARBON CANISTER SOLENOID VALVE
-DIESEL GLOW PLUGS
-FUEL PUMP
-IGNITION COIL
-IDLE SPEED CONTROL VALVE
-INJECTOR ( PETROL)
-INJECTOR ( DIESEL)
-PRESSURE REGULATOR
-QUANTITY CONTROL VALVE
#TEST_MOST_OF_TYPE_ECU
– KIA
-HYUNDAI
-TOYOTA
-MITSUBISHI
-NISSAN
-FORD
-BMW
-MERCEDES

Link tham khảo:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCawhim9Av0Y9iMbSuD1roBA
Facebook: https://www.facebook.com/ECU-Pro-267467560675669/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0932798050
SMS: 0932798050 Message facebook Zalo: 0932798050